Usługi rachunkowe

  • Doradztwo w zakresie niemieckich, amerykańskich i międzynarodowych standardów rachunkowości
  • Pomoc w sporządzaniu arkuszy konsolidacyjnych i dokumentacji dla biegłych koncernowych w językach niemieckim i angielskim
  • Pomoc w sporach z zagranicznymi udziałowcami, spółkami powiązanymi i audytorami w obszarach rachunkowości i sprawozdawczości
  • Zlecenia z zakresu implementacji MSR/MSSF
  • Zlecenia z zakresu wykrywania oszustw i zapobiegania im
  • Doradztwo w zakresie polityki zgodności w obszarze rachunkowości
  • Doradztwo w zakresie kontroli wewnętrznej, również według SOX