Małgorzata Bomba-Podsiedlik

Prawnik i licencjonowany doradca podatkowy (nr wpisu 10 717 na liście polskiego Ministra Finansów). Doświadczenie w doradztwie podatkowym, zdobywa od 2005 r. w trakcie pracy dla międzynarodowych firm doradczych z tzw. Wielkiej Czwórki, w tym w ramach wyspecjalizowanych zespołów German Desk, świadczących usługi dla inwestorów z kręgu krajów niemieckojęzycznych.

Wielokrotnie brała udział w projektach doradczych, ukierunkowanych na wzrost efektywności podatkowej i minimalizację ryzyka z zakresu międzynarodowego planowania podatkowego, fuzji i przejęć (M&A), wyboru najbardziej optymalnej podatkowo formy prawnej dla inwestycji zagranicznych w Polsce oraz ustrukturyzowani modelu ich działalności (w tym w ramach specjalnych stref ekonomicznych), opracowania struktur dla transgranicznych transakcji handlowych.

Małgorzata z sukcesem reprezentowała klientów przed polskimi organami podatkowymi i sądami.

Na stanowisku Tax Manager (Kierownika Działu Podatków) w dużej grupie kapitałowej o zasięgu międzynarodowym, Małgorzata odpowiadała za bieżące rozliczenia podatkowe grupy, mając praktyczną styczność z potrzebami otoczenia biznesowego. Małgorzata kierowała polityką podatkową grupy w zakresie minimalizowania ryzyka, maksymalizowania oszczędności podatkowych i usprawnienia przepływów finansowych w obszarach: podatku VAT, akcyzy, podatku dochodowego CIT i PIT, cen transferowych (transfer pricing), tzw. podatku u źródła (withholding tax, WHT), podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od nieruchomości.

Języki obce: angielski | niemiecki

 

Kontakt:

Małgorzata Bomba-Podsiedlik

Doradca podatkowy (PL)

tel.:+48 501 234 658

mbomba@mb-2.com