Branże

Jesteśmy zdania, że aby zapewnić wyczerpujące, praktyczne porady, które można z powodzeniem wprowadzić w życie, z naszej strony konieczny jest nie tylko wysoki poziom wiedzy merytorycznej, ale też znajomość specyfiki konkretnych branż, w których działają nasi Klienci.

 • Chemia
 • Energetyka
 • Przemysł ciężki
 • FMCG - produkcja, handel i dystrybucja
 • Budownictwo i nieruchomości
 • Sektor farmaceutyczny
 • Sektor finansowy
 • Sektor ochrony zdrowia
 • Sektor publiczny
 • Logistyka
 • Budowa maszyn i urządzeń dla kopalń
 • Kooperanci przemysłu samochodowego
 • Produkcja narzędzi
 • Montaż pojazdów
 • Handel detaliczny (dyskonty)
 • Produkcja mebli
 • Branża turystyczna